Neszmélyi leletek
Demeter comes sírköve

Kivonat a középkori Magyarország készülő síremlék-katalógusából. A szerző, Lővei Pál szíves közlése alapján: (A jelzetek feloldása a mi betoldásunk)

NESZMÉLY:1.

1981 [L. P.]

Demeter ispán

A (Helyzete) Alsó vége a neszmélyi református templom küszöbén feküdt 1861-ben, ma a templomkert déli oldalán, a fűben hever. A másik darab a református lelkészlak udvarán található , ott volt már 1861-ben is.
B (Fennmaradt részei) A sírkő két összeillő darabja; a fej felőli részen egy legalább 20-25 cm-es darab hiányzik.
C (Anyaga, méretei) Vörös márvány; kb. 167x66x19 cm, a lelkészlakbeli darab hossza 69 cm, a templomkertié 99 cm.
D (Leírása) 10,5 cm széles rézsű fut körbe a kőlap szélén, amelyen vésett, kívülről olvasható körirat fut a jobb hosszoldalon és az alsó rövid oldal elején; a felirat valószínűleg a jobb felső sarokban kezdődött. A felső mezőn semmilyen díszítés nincs.
E (Betűtípusa)      1) Gótikus majuszkula; 8 cm.
   (Felirata)            2) IACET . DEMETRIUS . COM | ES
   (Jellemzés)        3) Főleg unciális betűformák. A szó elválasztó jelek kis háromszögek.
   (Teljes szöveg)  4) [Hic] iacet Demetrius comes
F (Datálás) A betűformák alapján a 14. század első felére keltezhető.
G (Irodalom) RÓMER, Jegyzőkönyvek III (1861) 6.: a két összeillő kő elhelyezése; "kajsza szélű kő"; felirat másolata, csak a IACET szó feloldásával; - RÓMER, Hagyaték XVII. csomó. K.389/37.: anyag; elhelyezés; felirat másolata, az írás megfejthetetlen; - GERECZE 1906. 452.: említi a két vörös márvány töredéket; - KOVÁCS Gy. általános iskolai igazgatóhelyettes levele Genthon Istvánhoz, 1956. május 27. MTA MKI adattár: a templom udvarán faragott kövek között egy vörös márványból való, állítólag írás van rajta, de zuzmó fedi; - SZENTESSY L., A neszmélyi gótikus református templom és műtárgyai (kéziratos szakdolgozat). Eger 1975. 37-38.: Horváth István szerint 14. századi a betűk formája; rajz; - SÓDOR 1980. 35.: említi; - LŐVEI-VARGA 1987. I. 335.: a padló síkjából némileg kiemelkedett; Demeter comes; élszedett keretelésén fut a felirat; - LŐVEI 1992. 8.: a vörös márvány eleinte még szórványos felhasználását, vagy csak a legközelebb található kőanyag használatát jelzi; - VÁRADY 1994. 212.: gótikus majuszkula betűtípus; - VÁRADY 2000b. 17-18, 21, 24, 42. (1. sz.); 16/1. kép: epigráfiai elemzés; katalógus adatok; felirat; 14. század első fele; felirat rajzmásolata.
Szentessy László rajza a sírkőről itt.
Make a Free Website with Yola.