Neszmélyi leletek

Szentessy László rajzai

Bronzkori edények és ékszerek

 A téglagyár agyagbányájában történt ásatás során előkerült bronzkori leletek.

Füles bögre és grafitos anyagú urna a koravaskorból
Füles bögre és grafitos anyagú urna a koravaskorból

Az egykori neszmélyi jegyző a kertjében talált két grafitos anyagú urnát, egy durva fazekat, s egy füles bögrét. A két koravaskori urnasírból származó leletek a Lenhardt-gyűjteményt gazdagították. 

Római lóetető
lóetető

 A római korból származó vörösmészkő ovális medence. Külseje durván megmunkált, belseje simára csiszolt. A fogadó számára készülhetett lóetető. Ilyen leletek találhatók a komáromi Monostori-erődben is. Az egyházban szenteltvíztartóként vagy keresztelőmedenceként használták.

Római sírkőtöredék
Római sírkőtöredék A római korból származó sírkőtöredék, amely sokáig a templom udvarán állt.

Sírmelléklet a honfoglalást követő időkből
Honfoglaláskori sírleletek

 

A melegesi szőlőhegyen, szőlő alá forgatáskor előkerült honfoglaláskori sír melléklete. Weninger Mátyás adta a Nemzeti Múzeumnak. A sírból emberi és lócsontok mellett Berengár dénárai, lószerszámok, s díszítőelemek, kés töredéke, s egy gyöngyszem került elő.

Demetrius comes sírköve a XIV. század első feléből
Demetrius comes sírkőlapja


A református templom udvarán több darabban fellelt majdnem egész sírkőlap. Részletesebben.

Dr Révhelyi Elemér felvétele a Magyar Művelődéstörténet című kiadványból

Neszmélyi fej (XV. század második fele)A fej a mai református templom egykori bejáratánál lévő kapun állhatott gyámkőként. Valószínűleg a templom építészét ábrázolja.Részletesebben.

Make a Free Website with Yola.